Misija i vizija

Objavljeno u O nama

Misija

Potrebe investitora i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga jesu naš najvažniji prioritet. U skladu sa svojom dosadašnjom reputacijom KBV Datacom d.o.o. će uvek projektovati i graditi kvalitetne objekte telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture, a kroz stalno praćenje i osvajanje novih tehnologija u ovim oblastima kao i permanentno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih nastojati da zadrži značajnu poziciju na postojećem tržištu.

Vizija

Vizija kompanije KBV Datacom d.o.o. je da bude jedan od lidera u regionu u oblasti projektovanja, konsaltinga, inženjeringa i izgradnje objekata telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture. Poseban akcenat stavljamo na izgradnju optičkih komunikacija i primenu novih znanja, tehnologija i metoda u realizaciji projekata.