Inženjering

Objavljeno u Usluge

inzenjering kbv

KBV Datacom d.o.o. je u mogućnosti da ponudi usluge inženjeringa za kompleksne projekte, koji zahtevaju integraciju znanja i iskustava iz različitih oblasti. Kadrovski i tehnološki smo opremljeni za upravljanje svim fazama projekta, od planiranja, razvoja i projektovanja, do njegove realizacije, praćenja i analize.

Tim specijalista KBV Datacom d.o.o. poseduje bogat fond znanja, dugogodišnje iskustvo i potrebne licence na poslovima projektovanja i izgradnje u sledećim oblastima:

  • telekomunikaciona infrastruktura
  • gasna infrastruktura
  • elektroenergetski objekti
  • sistem signalizacije i telekomunikacija na železnici
  • železničke i drumske saobraćajnice
  • saobraćaj i saobraćajna signalizacija
  • građevinski objekti visokogradnje
  • urbanizam i prostorno planiranje

Ovako širok spektar specijalnosti naših inženjera, sa odgovarajućim licencama i ličnim referencama omogućava KBV Datacom d.o.o. da klijentima ponudi usluge inženjeringa na veoma kompleksnim projektima, uključujući i projekte koji u sebi integrišu različite oblasti.

Bogato iskustvo stečeno na tehnološki i izvođački zahtevnim projektima, daje nam mogućnost da uslugu upravljanja projektima prilagodimo specifičnim zahtevima klijenta. Usluge inženjeringa i upravljanja projektima su fleksibilne i mogu biti prilagođene posebnim metodama i tehnikama koje vaša kompanija koristi u svojim tehnološkim procesima.