Društvena odgovornost

Objavljeno u O nama

drustvena-odgovornost-3

Vrednosti za koje se KBV Datacom d.o.o. zalaže u svom celokupnom poslovanju, pokušavamo da primenimo u brojnim akcijama podrške zajednici u kojoj naša kuća živi i radi. Kao što je jedan od osnovnih principa našeg poslovanja izgradnja objekata na zdrav i bezbedan način, koji nije opasan po životnu sredinu, tako kroz saradnju sa lokalnom zajednicom podržavamo projekte koji unapređuju zdravlje i pozitivne vrednosti među ljudima sa kojima živimo.

KBV Datacom d.o.o. je učestvovao u nizu akcija sa socijalnom tematikom, a cilj donacija je bio da se pruži pomoć zdravstveno i socijalno ugroženim ljudima.

KBV Datacom d.o.o. je svojim ulaganjem dao doprinos kulturnom razvoju jednog broja lokalnih sredina, na prostorima na kojima smo u tom trenutku imali gradilišta. Budućnost pripada mladim generacijama, a mi smo pokušali da pomognemo u stvaranju uslova za njihov pravilan razvoj, sa posebnom osetljivošću za probleme nerazvijenih lokalnih zajednica.

KBV Datacom d.o.o. je sponzor i jednog broja sportskih kolektiva, zato što su vrednosti koje sport može da pruži deci i omladini istovremeno i vrednosti za koje se mi zalažemo u svom poslovanju.

Zahvalnica-VMA-KBV-2016-07-30