Telekomunikaciona infrastruktura

telekomunikaciona-infrastruktura

Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža

Sa brzim razvojem telekomunikacija i zahtevima za sve većom propusnom moći mreža, izgradnja sopstvenih mreža optičkih kablova za operatere postaje uslov opstanka na tržištu telekomunikacionih usluga.

SISTEM ZA NADZOR OTVORENOG PROSTORA - SINOP

sistemi-obezbedjenja

Namena: nadzor velikih površina bez fizičkog prisustva ljudstva u svrhu obezbeđenja pouzdane detekcije povrede prostora sa brzim alarmiranjem, pozicioniranjem alarma i video prikazom situacije na lokaciji gde se alarm desio.
Primena: obezbeđenje državne granice, obezbedjenje zona od posebnog interesa, obezbeđenje velikih privrednih objekata (hidro i termo centrale, sistemi za preradu vode, sistemi za prečišćavanje voda, sistemi za odlaganje i preradu opasnih materijala, rafinerije...), magacini municije i materijalnotehničkih sredstava, poligoni...

Strukturno kabliranje

strukturno-kabliranje

Strukturno kabliranje je univerzalan metod telekomunikaciong umrežavanja koji omogućava fleksibilno i prilagodljivo rešenje. Ovakvo mrežno rešenje omogućava najrazličitije telekomunikacione servise, koji koriste jedinstveni kablovski sistem za sve instalacije kojima se prenose informacije u proizvoljnom formatu.

Sistemi obezbeđenja

sistemi-obezbedjenja-kbv1

Video nadzor

KBV Datacom d.o.o. je u mogućnosti da ponudi projektovanje i izgradnju najsavremenijih sistema video nadzora sa instalacijom opreme vodećih svetskih proizvođača u poslovnim i stambenim zgradama i komleksima. U vašu infrastrukturu možemo da implementiramo sistem video nadzora - CCTV (Closed Circuit Television) izgrađen po klasičnoj tehnologiji (koaksijalni kablovi za prenos signala od kamere do uređaja za snimanje - DVR-a) ili tehnološki napredniji IP sistem video nadzora (sa IP CCTV kamerama i mrežnim video rekorderom - NVR).

Elektroenergetski sistemi

elektroenergetski-sistemi1

KBV Datacom d.o.o. je na energetskom tržištu prisutan u oblasti projektovanja i izgradnje elektroenergetskih mreža i sistema - sve vrste podzemnih i nadzemnih elektroenergetskih mreža niskog, srednjeg i visokog napona, razvodna postojenja, trafo stanice, industrijska postrojenja različite namene. Projektujemo i gradimo nove, a vršimo i rekonstrukciju i modernizaciju postojećih elektroenergetskih sistema.