Energetska infrastruktura

Objavljeno u Lične reference

 • Glavni projekatpostrojenja rashladne vode u Atyrau rafineriji (Kazahstan) - spoljašnje instalacije, elektro-energetske instalacije u proizvodnom objektu, odvajaču nafte i pumpnim stanicama sa rashladnim kulama, investitor "Kazstroyservice" OGCC JSC i "EPS" LLP;
 • Glavni projekat katodne zaštite na projektu Povećanja kapaciteta gasovoda Kazahstan-Kina (prva deonica), investitor "Asia gas pipeline" LLP, Kazahstan;
 • Idejni projekat elektro-energetskih instalacija za solarnu elektranu instalisane snage 5MWp, investitor Elektroprivreda Srbije;
 • Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti za vetropark  instalisane snage 30MW, investitor Elektroprivreda Srbije;
 • Glavni projekat solarne elektrane „Svilajnac“ instalisane snage 945kWp, investitor IEL OIE Exploitation SV;
 • Glavni projekat solarne elektrane „Horgoš“ instalisane snage 2,1MWp, investitor Severna solarna elektrana;
 • Glavni projekat solarne elektrane „ERS Trebinje“ instalisane snage 6,76kWp, investitor Elektroprivreda Republike Srpske,
 • Idejni projekti solarnih elektrana na krovovima ukupne instalisane snage više od 0,5MWp
 • Izrada projekata sanacije gromobranskih instalacija meteoroloških-mernih stubova;
 • Izrada Generalnog projekta sa Prethodnom studijom opravdanosti za fotonaponsku elektranu nominalne instalisane snage 2,1MWp u Horgošu;
 • Izrada Elaborata energetske efikasnosti za objekte: Viši sud u Vranju, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni sud u Užicu, investitor Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške i International Management Group (IMG) 
 • Glavni projekti elektro-energetskih instalacija za poslovne objekte (poslovnice) Telekoma Srbije.
 • Više od dve stotine glavnih projekata elektro-energetskih instalacija za telekomunikacione objekte mobilnih operatera Telekom Srbija, VIP Mobile Srbija, Telenor Srbija (MTEL Crna Gora)