SISTEM ZA NADZOR OTVORENOG PROSTORA - SINOP

Objavljeno u Proizvodi

sistemi-obezbedjenja

Namena: nadzor velikih površina bez fizičkog prisustva ljudstva u svrhu obezbeđenja pouzdane detekcije povrede prostora sa brzim alarmiranjem, pozicioniranjem alarma i video prikazom situacije na lokaciji gde se alarm desio.
Primena: obezbeđenje državne granice, obezbedjenje zona od posebnog interesa, obezbeđenje velikih privrednih objekata (hidro i termo centrale, sistemi za preradu vode, sistemi za prečišćavanje voda, sistemi za odlaganje i preradu opasnih materijala, rafinerije...), magacini municije i materijalnotehničkih sredstava, poligoni...

Kratak opis:

Sistem SINOP je integralni sistem za nadzor velikih površina bez fizičkog prisustva ljudstva. Obezbeđuje se pouzdana detekcija povrede čuvanog prostora sa brzim alarmiranjem, pozicioniranjem alarma i video prikazom situacije na lokaciji gde se alarm desio. Sistem se sastoji od senzora, sistema za prenos podataka, blokova za obradu podataka i sistema napajanja. Koristimo najmodernije senzore koji imaju sopstvenu obradu signala (inteligentni senzori) kako bi se smanjio nepotreban protok podataka u sistemu, izbegao efekat ljudske greške i obezbedio pouzdan rad sistema u svim vremenskim uslovima.

sinop

Okosnicu sistema čini veliki broj setova različitih senzora koji su rasporedjeni unutar ili duž zone koja se nadzire i koji su uključeni u jedinstvenu lokalnu IP bežičnu mrežu. Više setova senzora na mikrolokaciji povezuje se bežičnom tehnologijom za Pristupnu Tačku (PT) koja ima funkciju centra za prikupljanje i sirovu obradu podataka. Više Pristupnih Tačaka se povezuju u Lokalni Centar za Obradu Podataka (LCOP) takođe bežičnom tehnologijom. Lokalni centri za obradu podataka se radiorelejnim sistemom povezuju u Glavni Nadzorni Centar (GNC). Lokalna IP mreža kojom se povezuju senzori, PT, LC i GNC može da se koristi i za prenos podataka, glasa i videosignala u službene svrhe.

sinop-1

 

KLJUČNI PARAMETRI SISTEMA SINOP

 • Integriše veliki broj senzorskih čvorova
 • Koristi se veliki broja različitih tipova senzora
 • Mogućnost daljinskog vizuelnog nadgledanja
 • Real-time video i podaci se prenose kriptozaštićenim linkovima
 • Mogućnost uključenja skoro svih tipova video izvora
 • Olakšava daljinsko prepoznavanje
 • Daljinska kontrola fokusa i zumiranja
 • Automatsko uključenje kamera pri aktivaciji ostalih senzora
 • Mogućnost kontrole video kompresije
 • Kontrola infracrvenim i termovizijskim kamerama
 • Režim rada: 24/7/365 (24h dnevno, 7 dana u nedelji i svih 365 dana u godini)

sinop-2