Merenja CD i PMD

Objavljeno u Usluge

merenja

Merenja CD i PMD (hromatske disperzije i disperzije polarizacionog moda) na optičkim vlaknima

KBV Datacom d.o.o. spada u mali broj firmi u našoj zemlji koje su u mogućnosti da izvedu merenja CD i PMD. Opremljeni smo najsavremenijom opremom za merenja hromatske disperzije (CD) i disperzije polarizacionog moda (PMD), a naš stručni tim ima bogato iskustvo na ovim poslovima.

Merenjem CD i PMD moguće je utvrditi važne parametre optičke mreže. Postoji više vrsta disperzije, ali je posledica svake ista – širenje impulsa što može da dovede do degradacije kvaliteta prenosa. Hromatska disperzija (CD) predstavlja jedan od ključnih parametara ograničenja u pogledu kapaciteta i kvaliteta prenosa signala optičkim kablovima sa monomodnim vlaknima. Disperzija polarizacionog moda (PMD) utiče na degradaciju prenosa optičkog signala. Optičko vlakno nikad nema idealnu kružnu simetriju, neizbežna je mala asimetrija u geometriji jezgra, što dovodi do pojave da se polarizacioni modovi prostiru različitom brzinom. Pored nesavršenosti oblika vlakna, unutrašnji pritisci u vlaknu do kojih dolazi prilikom montaže (izvlačenje, bočni pritisci, uvrtanje) isto tako mogu dovesti do različitih grupnih brzina polarizacionih modova. Pomeraj polarizacionih modova na kraju vlakna odgovara PMD. Kako do povećanja PMD utiče i instalacija kabla, PMD predstavlja meru nesavršenosti izgrađene optičke mreže. Samo ona optička vlakna koja imaju vrednost PMD < 10% širine impulsa, imaju zadovoljavajući kvalitet. Da bi ste utvrdili da li vaša optička mreža ima potrebne karakteristike u pogledu kapaciteta i kvaliteta prenosa signala, neophodno je uraditi CD i PMD merenja, a na tom poslu kompletnu uslugu vam može pružiti KBV Datacom d.o.o.

Uz najsavremeniju opremu za CD i PMD merenja na optičkim vlaknima, naši zaposleni imaju višegodišnje iskustvo i brojne lične reference na ovim poslovima.