Telekomunikaciona infrastruktura

Objavljeno u Lične reference

 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla duž železničke pruge Vrbnica (granični prelaz sa Republikom Srbijom) - Bar u Republici Crnoj Gori, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Bubanj Potok - Paraćin, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Novi Beograd - Rumska Petlja,investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla Mokranje, most preko Timoka, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja optičkog kabla N13 (Novi Beograd - Novi Sad) - Aerodrom Batajnica - RDLU Jug Nova Pazova, investitorTelekom Srbija a.d.
 • Izgradnja optičkih kablova u transportnoj mreži po KIR proceduri na teritoriji IJ Beograd/Centar, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad fleksibilnog multipleksera u TK Centru Beograd, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja OPGW užeta sa optičkim kablom na magistralnom dalekovodu Obrenovac A - Beograd 3, investitor JP Elektroprivreda Srbije
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Bubanj Potok - Niš, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Niš - Dimitrovgrad, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Dobanovci - Bubanj Potok, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji BSC - MSC Kragujevac - ODF Jovanovac - ODF Batočina, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja optičkih kablova između objekata na Aerodromu Beograd, TT kanalizacije i optičkog privoda, investitorAgencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Izgradnja optičkog kabla VHF centar Rudnik, investitor Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Pasivna i aktivna računarska mreža u Terminalu 1 i VIP Salonu Aerodroma Beograd, investitor Aerodrom Beograd
 • Glavni projekat za proširenje acceSS7 sistema za međusobni obračun operatora i nadzor mreže na bazi signalizacije №7, TKC Beograd, TKC Novi Sad, TKC Kragujevac, NMC Novi Beograd, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekatza proširenje HP OpenCall IN platforme, TK Centar, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekat za proširenje fs/cdn IPTV MIDDLEWARE platforme i izgradnju PoP u Novom Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekat za izgradnju podsistema za IPTV u okviru HEADEND platforme, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekatza izgradnju i integraciju fs/cdn IPTV MIDDLEWARE platforme, Republika Srpska, investitor Telekom Srpske a.d.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji Dobanovci - Bubanj Potok, investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji ODF Batočina - Autoput E75 (isključenje za Batočinu), investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji BSC - MSC Kragujevac - ODF Jovanovac - ODF Batočina, investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat optičkih kablova između objekata na Aerodromu Beograd, TT kanalizacije i optičkog privoda, investitor Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Glavni projekat za izgradnju telekomunikacione infrastrukture rekonstrukcije Terminala 1, investitor Aerodrom Beograd
 • Glavni projekat energetskih i telekomunikacionih instalacija za objekte oko PSS Aerodroma Vršac, investitor Aerodrom Vršac
 • Glavni projekat energetskih i telekomunikacionih instalacija za objekte oko PSS Aerodroma Niš, investitor Aerodrom Niš