Projektovanje

Objavljeno u Usluge

projektovanje-kbv

Projektovanje i nadzor - novih objekata, rekonstrukcija, sanacija

 • prostorno planiranje
 • sve vrsta puteva i gradskih saobraćajnica
 • javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa
 • zemljanih radova (nasipa, useka, zaseka...), galerija i tunela, potpornih zidova i propusta, zaštite temeljnih jama dubine do 5m i drenaža
 • uređenje terena i slobodnih površina
 • aerodroma
 • saobraćajni sistemi i signalizacija
 • sve vrste elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • telekomunikaciona infrastruktura - mreže optičkih i bakarnih kablova
 • telefonskih centrala
 • sistemima prenosa SDH
 • sistema za centralni nadzor i upravljanje NMC
 • pružne telekomunikacije
 • TK instalacije arhitektonskih objekata (telefonske instalacije, TV, video nadzor, protivprovalni sistemi i kontrola pristupa, interfoni, sistem strukturnog kabliranja)

Ovako širok spektar projektnih rešenja koje možemo da ponudimo, čini nas sposobnim da odgovorimo i na projektne zadatke velike kompleksnosti, sa integracijom projekata za objekte iz različitih oblasti.

Ciljevi Sektora za projektovanje su brzo i efikasno zadovoljenje zahteva klijenata uz primenu inovativnih tehničkih rešenja i upotrebu savremenih tehnologija.

Tim projektanata KBV Datacom d.o.o. čine visoko kvalifikovani profesionalci, sa brojnim ličnim referencama, sa velikim brojem licenci za projektovanje.

projektovanje-kbv2

Licence firme

 • Licenca P150E3 koju izdaje nadležno ministarstvo - za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog ili magistralnog značaja.
 • Licenca P151E3 koju izdaje nadležno ministarstvo - za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja se grade na teritoriji dve ili više opština.
 • Licenca P111E3 koju izdaje nadležno ministarstvo - za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema za objekte visokogradnje na aerodromskim kompleksima (putničke terminale, robne terminale, vazduhoplovne baze – hangare, objekte infrastrukture i objekte za radio-navigacionu opremu).

Pojedinačne licence za projektovanje

 • Licence za projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema
 • Licenca za projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
 • Licenca za projektovanje saobraćajnica
 • Licenca za projektovanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije
 • Licenca za projektovanje za termotehniku, termoenergetiku i gasne tehnike
 • Licenca za projektovanje građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje

Opremljenost

 • Savremena računarska oprema i oprema za štampanje velikih formata
 • INOVA TeleCAD GIS programski paket za izradu projektne dokumentacije.

Ostvareni rezultati

Urađeni su Glavni i idejni projekti za:

 • Izgradnju optičkih spojnih linkova Telekoma Srbija
 • Izgradnju optičkih spojnih linkova Telenor-a.
 • Izgradnju optičkih spojnih linkova SBB-a.
 • Izgradnju DGM za Srbijagas.

Izvršeno je više Tehničkih kontrola Glavnih projekata.