Lične reference zaposlenih u KBV Datacom d.o.o.

Naši zaposleni su u ranijem periodu svoje karijere obavljali posao odgovornog rukovodioca radova/odgovornog projektanta prilikom izgradnje/projektovanja sledećih objekata (pobrojane su samo najznačajnije reference):

Telekomunikaciona infrastruktura

Saobraćajna infrastruktura

Energetska infrastruktura