Profil firme

Objavljeno u O nama

KBV Datacom d.o.o. je osnovan u Beogradu 2011. godine. Tim potvrđenih profesionalaca na polju telekomunikacija, sa bogatim znanjem i iskustvom, za kratko vreme je stekao značajne reference na poslovima sa vodećim telekomunikacionim operaterima u našoj zemlji. Sektor za projektovanje i konsalting je u toku 2013. godine kadrovski ojačan sa timom projektanata iz oblasti elektroenergetike, projektovanja saobraćajnica, građevinskih objekata, prostornog planiranja i urbanizma. KBV Datacom d.o.o. je u ovom trenutku kadrovski i tehnološki sposoban da prihvati poslove velike kompleksnosti na poljima projektovanja i izgradnje telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture, čime je obezbeđen stabilan rast poslovanja u budućnosti.

KBV Datacom d.o.o. je sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS).