Sistemi obezbeđenja

Za IP video nadzor se koriste IP kamere koje generišu analogni signal, a zatim ga digitalizuju i šalju putem računarske mreže. Ovaj tip sistema video nadzora zahteva naprednu mrežnu infrastrukturu, a KBV Datacom  d.o.o. može postati vaš partner i na poslu izgradnje mrežnog rešenja odgovarajućih karakteristika. IP sistemi podržavaju i novu generaciju kamera visoke rezolucije, a za snimanje se koriste mrežni video rekorderi (NVR), koji su u osnovi softverske platforme ili aplikacije koje podržavaju upravljanje velikim brojem kamera i snimanje velike količine materijala.

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa je deo bezbednosnog sistema koji ograničava pristup i protok ljudi na osnovu bezbednosnog prioriteta objekta. Kontrola pristupa se često integriše sa sistemom evidencije radnog vremena (prisutnosti) i sistemom video nadzora u jedinstven korporativni sistem obezbeđenja. Jedna bitna funkcija kontrole pristupa je identifikacija kretanja korisnika, sa mogućnošću čuvanja podataka o zaposlenima, tačkama i vremenima pristupa.

Na ulazu u sistem se po pravilu nalazi čitač kartice koji na osnovu očitavanja identifikuje korisnika kartice i odlučuje o dodeli pristupa, na osnovu nivoa prava pristupa koji su ranije definisani. Čitači kartica su obično povezani sa raznim tipovima brava, vrata ili rampi. Uobičajeno je da se kontrola pristupa koristi u funkciji nižeg stepena kontrole, tamo gde postoji velika fluktuacija personala iz oblasti manjeg bezbednosnog prioriteta u oblast većeg bezbednosnog prioriteta. Velika prednost ugradnje sistema kontrole pristupa je što je on dobra polazna osnova za izgradnju integrisanog korporativnog sistema obezbeđenja.

Protivpožarni sistemi

KBV Datacom projektuje i gradi savremene protivpožarne sisteme i instalacije u poslovnim i stambenim zgradama i kompleksima. U sklopu protivpožarnog sistema isporučujemo požarne centrale, požarne detektore, bežične alarmne sisteme, aspiracione sisteme za detekciju požara, sisteme za detekciju toplote, vode ili gasa, sisteme za gašenje požara i odgovarajuće kablove vodećih svetskih proizvođača.

sistemi-obezbedjenja-kbv2

Integracija sistema obezbeđenja

KBV Datacom d.o.o. je u mogućnosti da ponudi integraciju različitih sistema obezbeđenja (SINOP – sistem za integrisani nadzor otvorenog prostora, KBV Tracking System - sistem za praćenje vozila, sistem za video nadzor, sistem za kontrolu pristupa, sistem za evidenciju radnog vremena i prisutnosti i protivpožarni sistem u jedinstven sistem obezbeđenja.

Integracija sistema obezbeđenja je veoma složen posao, i najčešće se izvodi na dva osnovna nivoa, aplikacionom i hardverskom. Sistemi koji se integrišu su često vrlo raznorodni i stepen njihove integracije zavisi od tehnoloških i bezbednosnih ograničenja svake komponente ponaosob. Specifičnosti pojedinih sistema kao što je protivpožarni sistem, čiji su određeni parametri definisani zakonom, često ne dozvoljavaju potpunu integraciju podsistema u jedinstven sistem obezbeđenja, jer bi se na taj način izgubile neke neophodne funkcije. Sistem integrator ima zadatak da sve podsisteme obezbeđenja integriše u skladnu celinu, uspešno implementiranu u infrastukturu vaše firme.

KBV Datacom d.o.o. na osnovu znanja i iskustva svojih projektanata i inženjera, može biti pouzdan partner na poslu povezivanja svih vaših bezbednosnih podsistema u jedinstven integrisani korporativni sistem obezbeđenja.