Kontakt

Objavljeno u O nama

Online kontakt

Molimo Vas da popunite sva polja
captcha
Učitaj ponovo

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti je Jovanka Bocić (jovanka.bocic(et)kbv.rs)

Društvena odgovornost

Objavljeno u O nama

drustvena-odgovornost-3

Vrednosti za koje se KBV Datacom d.o.o. zalaže u svom celokupnom poslovanju, pokušavamo da primenimo u brojnim akcijama podrške zajednici u kojoj naša kuća živi i radi. Kao što je jedan od osnovnih principa našeg poslovanja izgradnja objekata na zdrav i bezbedan način, koji nije opasan po životnu sredinu, tako kroz saradnju sa lokalnom zajednicom podržavamo projekte koji unapređuju zdravlje i pozitivne vrednosti među ljudima sa kojima živimo.

KBV Datacom d.o.o. je učestvovao u nizu akcija sa socijalnom tematikom, a cilj donacija je bio da se pruži pomoć zdravstveno i socijalno ugroženim ljudima.

KBV Datacom d.o.o. je svojim ulaganjem dao doprinos kulturnom razvoju jednog broja lokalnih sredina, na prostorima na kojima smo u tom trenutku imali gradilišta. Budućnost pripada mladim generacijama, a mi smo pokušali da pomognemo u stvaranju uslova za njihov pravilan razvoj, sa posebnom osetljivošću za probleme nerazvijenih lokalnih zajednica.

KBV Datacom d.o.o. je sponzor i jednog broja sportskih kolektiva, zato što su vrednosti koje sport može da pruži deci i omladini istovremeno i vrednosti za koje se mi zalažemo u svom poslovanju.

Zahvalnica-VMA-KBV-2016-07-30

Misija i vizija

Objavljeno u O nama

Misija

Potrebe investitora i krajnjih korisnika naših proizvoda i usluga jesu naš najvažniji prioritet. U skladu sa svojom dosadašnjom reputacijom KBV Datacom d.o.o. će uvek projektovati i graditi kvalitetne objekte telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture, a kroz stalno praćenje i osvajanje novih tehnologija u ovim oblastima kao i permanentno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih nastojati da zadrži značajnu poziciju na postojećem tržištu.

Vizija

Vizija kompanije KBV Datacom d.o.o. je da bude jedan od lidera u regionu u oblasti projektovanja, konsaltinga, inženjeringa i izgradnje objekata telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture. Poseban akcenat stavljamo na izgradnju optičkih komunikacija i primenu novih znanja, tehnologija i metoda u realizaciji projekata.

Profil firme

Objavljeno u O nama

KBV Datacom d.o.o. je osnovan u Beogradu 2011. godine. Tim potvrđenih profesionalaca na polju telekomunikacija, sa bogatim znanjem i iskustvom, za kratko vreme je stekao značajne reference na poslovima sa vodećim telekomunikacionim operaterima u našoj zemlji. Sektor za projektovanje i konsalting je u toku 2013. godine kadrovski ojačan sa timom projektanata iz oblasti elektroenergetike, projektovanja saobraćajnica, građevinskih objekata, prostornog planiranja i urbanizma. KBV Datacom d.o.o. je u ovom trenutku kadrovski i tehnološki sposoban da prihvati poslove velike kompleksnosti na poljima projektovanja i izgradnje telekomunikacione, energetske i saobraćajne infrastrukture, čime je obezbeđen stabilan rast poslovanja u budućnosti.

KBV Datacom d.o.o. je sertifikovan prema zahtevima standarda ISO 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS).