Energetska infrastruktura

Objavljeno u Lične reference

 • Glavni projekatpostrojenja rashladne vode u Atyrau rafineriji (Kazahstan) - spoljašnje instalacije, elektro-energetske instalacije u proizvodnom objektu, odvajaču nafte i pumpnim stanicama sa rashladnim kulama, investitor "Kazstroyservice" OGCC JSC i "EPS" LLP;
 • Glavni projekat katodne zaštite na projektu Povećanja kapaciteta gasovoda Kazahstan-Kina (prva deonica), investitor "Asia gas pipeline" LLP, Kazahstan;
 • Idejni projekat elektro-energetskih instalacija za solarnu elektranu instalisane snage 5MWp, investitor Elektroprivreda Srbije;
 • Generalni projekat sa Prethodnom studijom opravdanosti za vetropark  instalisane snage 30MW, investitor Elektroprivreda Srbije;
 • Glavni projekat solarne elektrane „Svilajnac“ instalisane snage 945kWp, investitor IEL OIE Exploitation SV;
 • Glavni projekat solarne elektrane „Horgoš“ instalisane snage 2,1MWp, investitor Severna solarna elektrana;
 • Glavni projekat solarne elektrane „ERS Trebinje“ instalisane snage 6,76kWp, investitor Elektroprivreda Republike Srpske,
 • Idejni projekti solarnih elektrana na krovovima ukupne instalisane snage više od 0,5MWp
 • Izrada projekata sanacije gromobranskih instalacija meteoroloških-mernih stubova;
 • Izrada Generalnog projekta sa Prethodnom studijom opravdanosti za fotonaponsku elektranu nominalne instalisane snage 2,1MWp u Horgošu;
 • Izrada Elaborata energetske efikasnosti za objekte: Viši sud u Vranju, Osnovni i Viši sud u Nišu, Osnovni i Viši sud u Pirotu, Osnovni sud u Užicu, investitor Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške i International Management Group (IMG) 
 • Glavni projekti elektro-energetskih instalacija za poslovne objekte (poslovnice) Telekoma Srbije.
 • Više od dve stotine glavnih projekata elektro-energetskih instalacija za telekomunikacione objekte mobilnih operatera Telekom Srbija, VIP Mobile Srbija, Telenor Srbija (MTEL Crna Gora)

Saobraćajna infrastruktura

Objavljeno u Lične reference

 • Idejni i Glavni projekat za izgradnju pruge Valjevo-Loznica, investitor AD Železnice Srbije
 • Generalni projekat pruge Beograd-Niš, investitor AD Železnice Srbije
 • Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Beograd-Niš, deonica Gilje-Ćuprija-Paraćin, investitor AD Železnice Srbije
 • Generalni projekat pruge za velike brzine Stara Pazova - Subotica, deonica Inđija Petrovaradin, investitor ŽTP "Beograd"
 • Generalni projekat priključka pruge Ruma - Šabac - Zvornik na prugu Valjevo Loznica, investitor ŽTP "Beograd"
 • Idejni projekat rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd-Novi Sad-Subotica-granica sa Mađarskom, deonica Stara Pazova-Novi Sad, investitor AD Železnice Srbije
 • Idejni i Glavni projekat izgradnje denivelisanog ukrštaja pruge Beograd-Šid i Bulevara umetnosti u Novom Beogradu, investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
 • Glavni projekat modernizacije pruge Beograd –Subotica deonica: Naumovićevo – Subotica ,investitor AD Železnice Srbije
 • Glavni projekat modernizacije pruge Beograd –Subotica deonica: Čortanovci – Petrovaradin, investitor AD Železnice Srbije
 • Glavni projekat rehabilitacije magistralnih pruga “Železnica Srbije“ Pruga: Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo –državna granica, deonica:Vinarci- Đorđevo, investitor AD Železnice Srbije

Telekomunikaciona infrastruktura

Objavljeno u Lične reference

 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla duž železničke pruge Vrbnica (granični prelaz sa Republikom Srbijom) - Bar u Republici Crnoj Gori, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Bubanj Potok - Paraćin, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Novi Beograd - Rumska Petlja,investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla Mokranje, most preko Timoka, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja optičkog kabla N13 (Novi Beograd - Novi Sad) - Aerodrom Batajnica - RDLU Jug Nova Pazova, investitorTelekom Srbija a.d.
 • Izgradnja optičkih kablova u transportnoj mreži po KIR proceduri na teritoriji IJ Beograd/Centar, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Montaža, ispitivanje i puštanje u rad fleksibilnog multipleksera u TK Centru Beograd, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Izgradnja OPGW užeta sa optičkim kablom na magistralnom dalekovodu Obrenovac A - Beograd 3, investitor JP Elektroprivreda Srbije
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Bubanj Potok - Niš, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Niš - Dimitrovgrad, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja magistralnog optičkog kabla na relaciji Dobanovci - Bubanj Potok, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji BSC - MSC Kragujevac - ODF Jovanovac - ODF Batočina, investitor Telenor d.o.o.
 • Izgradnja optičkih kablova između objekata na Aerodromu Beograd, TT kanalizacije i optičkog privoda, investitorAgencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Izgradnja optičkog kabla VHF centar Rudnik, investitor Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Pasivna i aktivna računarska mreža u Terminalu 1 i VIP Salonu Aerodroma Beograd, investitor Aerodrom Beograd
 • Glavni projekat za proširenje acceSS7 sistema za međusobni obračun operatora i nadzor mreže na bazi signalizacije №7, TKC Beograd, TKC Novi Sad, TKC Kragujevac, NMC Novi Beograd, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekatza proširenje HP OpenCall IN platforme, TK Centar, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekat za proširenje fs/cdn IPTV MIDDLEWARE platforme i izgradnju PoP u Novom Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekat za izgradnju podsistema za IPTV u okviru HEADEND platforme, investitor Telekom Srbija a.d.
 • Glavni projekatza izgradnju i integraciju fs/cdn IPTV MIDDLEWARE platforme, Republika Srpska, investitor Telekom Srpske a.d.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji Dobanovci - Bubanj Potok, investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji ODF Batočina - Autoput E75 (isključenje za Batočinu), investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat za izgradnju optičkog kabla za povezivanje Telenor objekata na relaciji BSC - MSC Kragujevac - ODF Jovanovac - ODF Batočina, investitor Telenor d.o.o.
 • Glavni projekat optičkih kablova između objekata na Aerodromu Beograd, TT kanalizacije i optičkog privoda, investitor Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore
 • Glavni projekat za izgradnju telekomunikacione infrastrukture rekonstrukcije Terminala 1, investitor Aerodrom Beograd
 • Glavni projekat energetskih i telekomunikacionih instalacija za objekte oko PSS Aerodroma Vršac, investitor Aerodrom Vršac
 • Glavni projekat energetskih i telekomunikacionih instalacija za objekte oko PSS Aerodroma Niš, investitor Aerodrom Niš